Samen Leven
Je kunt op veel verschillende manieren samen een huishouden voeren. Bijvoorbeeld samen wonen of een geregistreerd partnerschap en een huwelijk met of zonder huwelijkse voorwaarden. Bij het starten van een relatie denkt men liever niet na over een eventueel overlijden. Maar het is verstandig dit toch te doen, want bij een overlijden is het prettig als zaken goed geregeld en vastgelegd zijn.
De achterblijvende partij wordt dan niet overmand door allerlei problemen in een toch al zo'n moeilijke periode. Notariskantoor Van der Valk werpt met u een blik op de toekomst en geeft advies over de mogelijkheden, ook wat betreft voogdij, donorcodicil testament en afwikkeling van de erfenis.

Estate Planning
Estate betekent erfenis, en de planning heeft als doel om de erfenis zo voordelig mogelijk te laten toekomen aan de erfgenamen. Notaris Van der Valk heeft zich juridische en fiscaal in deze materie gespecialiseerd. Juridisch komen zaken aan de orde als schenkingen, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Bij het fiscale gedeelte wordt uw pensioenregeling, uw bestedingsruimte en het vermogens-beheer onder de loep genomen.
Het uiteindelijke doel bij Estate Planning is om zo veel mogelijk vermogen te behouden zodat ook een volgende generatie van uw opgebouwde vermogen kan blijven genieten.

Op de site van www.notaris.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden van de notaris. De info is overzichtelijk en duidelijk weergegeven.
Bij ons notariskantoor liggen tevens folders klaar om u meer zicht te geven op uw situatie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en een afspraak maken via de email of telefonisch. U bent van harte welkom.

 


© Reclameburo Tjies