Notaris Van der Valk studeerde Notariaat en Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1978 is notaris Van der Valk afgestudeerd en begonnen als kandidaat-notars in Velsen. Vervolgens in Beverwijk, Nijkerk en sedert 1995 in Zeewolde bij mr. J.D. Bunschoten.
In 1999 is notaris Van der Valk benoemd tot notaris te Zeewolde en heeft samen met notaris Bunschoten de notarispraktijk uitgeoefend onder de naam Bunschoten & Van der Valk notarissen.

Kandidaat-notaris mr. M.H. van der Veen studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam.
Mr. Van der Veen heeft op verschillende notariskantoren ervaring opgedaan en is sedert mei 2005 werkzaam bij dit kantoor. Zijn werkzaamheden betreffen de onroerend goed praktijk.
Mr. J.D. Bunschoten heeft dit kantoor in 1991 opgericht en is in 2001 overleden.
De akten die door notaris mr. J.D. Bunschoten gepasseerd zijn en de daarbij behorende dossiers behoren tot het protocol van notaris Van der Valk.


© Reclameburo Tjies