Onroerend Goed

Bij het kopen van een huis of een bedrijfspand is een notariële akte nodig. De voorlopige koopakte wordt opgemaakt door de notaris, alsmede de definitieve koopakte en de hypotheekakte.

Notariskantoor Van der Valk neemt secuur door of de verplichtingen die beide partijen aangaan rechtvaardig zijn en toetst de zakelijke rechten op het onroerend zoals o.a. recht van overpad, bodemverontreiniging of erfdienstbaarheden.
De notaris zal de akte toelichten en heeft u vragen: stel die. U verbindt zich immers door ondertekening aan een contract waarmee u langlopende verplichtingen aangaat, die u moet nakomen.

Notariskantoor Van der Valk kijkt met u mee in de toekomst, en behartigt uw belangen.

Op de site van www.notaris.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden van de notaris. De info is overzichtelijk en duidelijk weergegeven.
Bij ons notariskantoor liggen tevens folders klaar om u meer zicht te geven op uw situatie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en een afspraak maken via de email of telefonisch. U bent van harte welkom.

 

 

 


© Reclameburo Tjies